Privacy Protocol

1. Binnen de Eemvallei worden een aantal persoonsregistraties bijgehouden:

 • Administratie van pensionklanten
 • Personeelsadministratie
 • Opgeslagen beelden van het cameratoezicht
 • Ongevallenregistratie
 • Bezoekers registratie ivm COVID (tijdelijk)

2. Het doel van deze administraties is:

 • Uitvoeren van de pensionovereenkomst
 • Uitvoeren van de arbeidsovereenkomst
 • Bescherming van eigendommen van HC de Eemvallei en haar bezoekers; waarborgen van veiligheid en analyse van ongevallen en herkennen van mogelijke verbeterpunten.
 • Uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van HC de Eemvallei
 • Uitvoeren van overheidsmaatregelen (tijdelijk)

3. Toegang:

 • Uitsluitend de vennoten en medewerkers van HC de Eemvallei hebben toegang tot de administraties, met uitzondering van de camerabeelden. Uitsluitend de vennoten van HC de Eemvallei hebben toegang tot de camerabeelden.

4. Bewaartermijn

 • De administraties worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
 • De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard. Daarna worden deze automatisch gewist.

5. Inzage door derden en geregistreerden:

 • Ten aanzien van de administraties hebben alleen derden toegang die daar belang bij hebben of dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en taken, bijvoorbeeld het accountantskantoor van HC De Eemvallei.
 • Ten aanzien van de camerabeelden kunnen belanghebbenden een verzoek om inzage indienen. Uitsluitende beelden waar de belanghebbende zelf op staat worden getoond. Indien meerdere personen op de camerabeelden te zien zijn wordt vooraf toestemming gevraagd aan deze andere personen.
 • Geregistreerden kunnen een verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens indienen en indien deze onjuist zijn, een verzoek om verbetering indienen.Deze tekst past u aan door erop te klikken.

· 

E-mailen
Bellen
Info