Huisregels

Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.

Op het terrein is het niet toegestaan om les te krijgen van een instructeur die niet is verbonden aan H.C. De Eemvallei.

Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

Het is niet toegestaan om paarden van anderen te voeren met brood of andere etenswaren.

Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.

De eigenaar van een paard dient er, voor zo ver mogelijk, voor zorg te dragen dat het paard niet in de buurt van de machines komt.

Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.

Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.

De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.

Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

U dient zelf ervoor te zorgen dat de drink- en voerbak van uw paard regelmatig wordt schoongemaakt.

Er wordt van u als pensionklant verwacht dat u het terrein met zorg gebruikt en alles netjes achterlaat: mest uit de rijbaan, longeercirkel en paddocks opruimen; mest op het erf opruimen; de poetsplaats schoon achterlaten; haren in de ijzeren vuilnisbak, niet in de mestkruiwagen; benodigdheden voor het paard in de kast; geen dekens e.d. voor de stal; hoeven uitkrabben voordat het paard uit de stal wordt gehaald enz.

Longeren is alleen toegestaan in de longeercirkel, niet in de rijbanen.

Paarden loslaten is alleen toegestaan in de paddocks, niet in de rijbanen.

Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.

Honden zijn niet toegestaan.

Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

Als u als laatste in de avond gebruik maakt van de rijbaan/stallen dient u de lichten uit te doen.

Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.

Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.

Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd.

De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

Op het terrein geparkeerde auto’s en trailers staan daar voor eigen risico. De auto’s worden uitsluitend naast de stal geparkeerd en niet voor de stal. Indien er geen parkeerruimte meer naast de stal is, kunnen de auto’s buiten het hek aan de weg worden geparkeerd. De auto’s worden in de vakken, zover mogelijk naar voren geparkeerd, om tractoren en andere auto’s langs te laten rijden. Het kan voorkomen dat door handels- en landbouwactiviteiten tijdelijke blokkades van de weg of doorgangen ontstaan.

De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

Er wordt verwacht dat iedereen op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag van 08.00 uur tot 21.30 uur.

E-mailen
Bellen
Info